#

Matkailusta elinvoimaa

Kuva: Parkanon Parooni


Erilaiset trendit tukevat Suomen matkailua. Mutta, miten erottautua ja miten löytää oman paikkakunnan henki? Miten maisemasta saadaan brändi?


SMAL eli Matkatoimistoalan liitto järjesti Matka 2019 -messuilla matkatietoseminaareja, joissa haastettiin matkailualan yrittäjät ratkomaan suomalaisen matkailun avainkysymyksiä. Yksi seminaarin aiheista oli paikallisen matkailun elinvoimaisuuden saavuttaminen.


Hyödyt matkailun kehittämisessä niin suomalaisella maaseudulla kuin kaupungeissakin ovat monipuoliset. Matkailun kehittäminen tuo mukanaan palveluja ja vähentää pohjoista kausiluontoisuutta, koska se elävöittää arkiympäristöä ja parantaa hyvinvointia.

Näkyväksi tuominen

Jokaisella suomalaisella kylällä ja kaupungilla on oma ainutlaatuinen, puhdas ja turvallinen ympäristönsä, myös pysyvä maisemarakenne. Maisema on kaikkia varten. Ympäristön tuoma voimavara on tärkeää nostaa myös käyttöön – ulkomaalaiset arvostavat suomalaista maisemaa, vaikka se meille olisi itsestäänselvyys.